Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Sanfors Oy (Y-tunnus: 2392364-1)
Höylänlastu 1
06150 PORVOO

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIASIOISSA

Fredrik Sandström

REKISTERIN NIMI

Sanfors Oy markkinointirekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

TIETOLAHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan yleensä:

TIETOJEN LUOVUTUS

Emme luovuta tietoja ulkopuolisille.

TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun postitse rekisterinpitäjän osoitteeseen.

REKISTERIN SUOJAUS

Asiakastietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät tai yhteistyökumppanit, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.